My Save(0) Share 
/ / ENG
Flagship Branch ( Shop 2, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 / Caribbean Coast( Shop 6A, 1/F., Podium Caribbean Bazaar,1 Kin Tung Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 0606 - Fax (852) 2385 7879 Flagship Branch ( Shop 2, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 / Caribbean Coast( Shop 6A, 1/F., Podium Caribbean Bazaar,1 Kin Tung Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 0606 - Fax (852) 2385 7879 Flagship Branch ( Shop 2, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 / Caribbean Coast( Shop 6A, 1/F., Podium Caribbean Bazaar,1 Kin Tung Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 0606 - Fax (852) 2385 7879
Home > Tung Chung
屯赤隧道12.27通車 青嶼同步免費 屯門往機場車程省20分鐘
連接屯門南至港珠澳大橋香港口岸的「屯門至赤鱲角北面連接路」將於12月27日(星期日)通車。運輸及房屋局昨日表示,屯門至港珠澳人工島的海底隧道通車當日起,新隧道及現時青嶼幹線將不收費,而整條連接路通車後,未來往返屯門南至機場的車程可節省約20分鐘。