My Save(0) Share 
/ / ENG
Flagship Branch ( Shop 2-3, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 / Caribbean Coast( Shop 6A, 1/F., Podium Caribbean Bazaar,1 Kin Tung Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 0606 - Fax (852) 2385 7879 Flagship Branch ( Shop 2-3, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 / Caribbean Coast( Shop 6A, 1/F., Podium Caribbean Bazaar,1 Kin Tung Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 0606 - Fax (852) 2385 7879 Flagship Branch ( Shop 2-3, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 / Caribbean Coast( Shop 6A, 1/F., Podium Caribbean Bazaar,1 Kin Tung Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 0606 - Fax (852) 2385 7879
Home > About Us
本公司東涌物業已在東涌札根多年,一直與時並進與客戶攜手創造商機,專營東涌區各大屋苑及各發展商一手樓盤,提供賣買/租賃服務及區內最新成交資訊。本公司為方便各業主放盤,最新引入用智能手機簽署放售/放租地產代理協議(俗稱放盤紙)令各業主們能節省時間。此外本公司亦配合大灣區發展,與國內緊密聯繫,為客户策劃最佳投資項目,與客戶共同創富。