My Save(0) Share 
/ / ENG
Flagship Branch ( Shop 2-3, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 / Caribbean Coast( Shop 6A, 1/F., Podium Caribbean Bazaar,1 Kin Tung Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 0606 - Fax (852) 2385 7879 Flagship Branch ( Shop 2-3, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 / Caribbean Coast( Shop 6A, 1/F., Podium Caribbean Bazaar,1 Kin Tung Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 0606 - Fax (852) 2385 7879 Flagship Branch ( Shop 2-3, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 / Caribbean Coast( Shop 6A, 1/F., Podium Caribbean Bazaar,1 Kin Tung Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 0606 - Fax (852) 2385 7879
Home > Agent Blog > My Profile
Name:吳小姐 AMANDA NG (E-053238)
Position:SALES MANAGER
Tel:60207879
Email:amanda_ng305@yahoo.com.hk
Language:English, Cantonese, Mandarin,
Profile: